mandag 5. mars 2012

Secret swap

On Ravelry I'm part of this great little secret swap group called "Reducio Sock", which is inspired by Harry Potter. Where we make small items and send to a secret partner, and atleast one of the things has to be a minisock. This time around the theme was: Hogwarts Common Rooms. And my secret partner was someone in the House of Gryffindor, so I made her a minisock with a Gryffindor crest. I also made a tiny cat to represent a transfigured Professor McGonagal :-D And since she loves faeries I also made a little fairy doll for her.


På Ravelry er jeg medlem av en kjekk liten byttegruppe kalt "Reducio Swap", some er inspirert av Harry Potter. Der lager vi små ting og sender til en hemmelig partner, og minst en av tingene må være en minisokk. Denne runden var temaet : Fellesrommene på Hogwarts. Min hemmelige partner var en fra Gryffindor, så jeg laget en minisokk med Gryffindor løven på. Jeg laget også en liten katt, som er Proffessor McGonagal når hun er i katteform. Og siden partneren min elsker feer/alver, laget jeg en liten fe/alve dukke til henne.


Gryffindor sock/sokk

The sock itself is made from my own head, but the lion is from a free pattern from kaae, that you can find on Ravelry.

Selve sokken er laget etter mitt eget hode, men selve løven er fra et gratis mønster laget av kaae, som du kan finne på Ravelry.


Transfigured Professor McGonagal

This one is made from a buy pattern that you can find here. The pattern called for DK yarn, but I made mine using fingering weight yarn and 2 mm needles.

Denne laget jeg etter et kjøpe mønster som du kan finne her. Mønsteret var egentlig for sportsgarn, men jeg brukte tynt sokkegarn og 2 mm pinner.

Close-up of dress/Nærbilde a kjolen

Wings made with metal wire and 6/0 beads/Vinger laget med smykke metaltråd of 6/0 glass perler

The doll was made from a pattern by Beth Ann Webber, and I made the bottom lace on the dress from the book Around the Corner: Crochet Borders and used Beth Ann's tutorial on how to make it into a dress.

Selve dukken er laget etter mønster jeg fant hos Beth Ann Webber, og jeg laget selve mønsteret på kjolen fra boken Around the Corner: Crochet Borders, og brukte Beth Ann sin tutorial på å lage den om til kjole.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar