fredag 11. mai 2012

The Bad, The Good and The Yummy

The Bad/Det Vonde

So last Sunday (6 May 2012) was one of the most horrible days ever! On Saturday I picked up all the ingredients I needed to bake some cakes for my mom's birthday (7 May), I just had to work an early shift at the hotel first. So Sunday started out with me waking about once every hour, because I had this insane angst that I was going to sleep through the alarm, and be late to a very hectic day at work. First thing I did was let the dogs out into the garden, while I went into my cellar to get my work clothes from the dryer. On my way back in I noticed that one of my dogs (Amor) wasn't there, I kept calling for him, but nothing. And since I don't work at a place where you can call in sick or anything like that, I had to leave even though he stil wasn't back. So I called my mom and got my babybrother to drive to my house and see if he had gotten back. And eventually he found him.... he had gotten caught in a fox trap in the forest, about 30 meters from my house!!! With the help of my stepdad we we're able to saw off the trap, and get him loose. And while I rushed back to work my brother stayed with him to make sure he was okay. And as soon as I finished work my stepdad drove us to the vet so he could be checked. Amor had a lot of swelling around his neck, and was very unstable on his feet. The vet gave him some painkillers and we went back home. But first we stopped by the man who owned the trap, and arranged for him to pay the bill from the vet, and get rid of any other traps he might have set up, because they are illegal from 15 April till 15 September.

Sist søndag (6 Mai 2012) var en av de værste dagene i mitt liv! Lørdagen handlet jeg inn det jeg trengte for å lage kaker til mamma sin bursdag (7 Mai), alt jeg trengte var å jobbe tidligvakt på hotellet først. Natt til søndag våknet jeg omtrent en gang i timen, fordi jeg hadde helt angst for at jeg skulle forsove meg. Når jeg våknet søndagen åpnet jeg døren og slapp hundene ut, mens jeg hentet klærne ifra tørketrommelen i kjelleren. På vei opp igjen til huset så jeg at den ene av hundene (Amor) var vekk. Jeg ropte og ropte på han, men ingen hund. Tilslutt var jeg bare nødt til å sykle på jobb. Jeg ringte til mamma og fikk min lillebror til å kjøre inn for å se om han var kommet tilbake. Han fant han tilslutt..... han satt fast i en revesaks, omtrent 30 meter fra huset mitt, i skogen!!! Med hjelp av min stefar fikk vi sagd av fellen slik at vi fikk han løs. Deretter var det fort tilbake på jobb mens min bror passet på hunden. Og så fort jeg var ferdig på jobb kjørte min stefar oss til dyrlegen. Amor var veldig opphovnet rundt halsen, og veldig ustø når han prøvde å stå. Dyrlegen gav han smertestillende, og deretter kjørte vi hjem igjen. Men først stoppet vi hos han som eide fellen og avtalte at han skulle betale dyrlege regningen og fjerne de andre fellene han har satt ut, fordi det er ulovlig å ha slike feller ute fra 15 April til 15 September.

Picture of the Fox trap/Bilde av Revesaksen

The Good/The Gode

Amor is doing much better as the swelling goes down. It will probably take a couple more days before the swelling is completely down. But he is able to walk in a straight line, and he has a good appetite. And he's even running to the door and barking when our cats want to come in.

Det går mye bedre med Amor. Det kommer sikkert til å ta noen dager til før hevelsen er helt vekke, men han klarer å gå i en rett linje, og han har veldig god matlyst. Og han løper til og med til døren og bjeffer når kattene vil inn.

The Yummy/The Smakfulle

Today I finally got around to making one of the cakes that I had planned for my mom's birthday: Spicy honeycake. I didn't have enough Heather Honey so I supplemented with some Acacia Honey that I also had in my cupboard.

Idag lagde jeg endelig en av kakene som jeg hadde planlagt til mamma sin bursdag: Krydret Honningkake. Jeg hadde ikke nok lynghonning så jeg blandet inn litt Acacia honning som jeg hadde i skapet.