lørdag 24. mars 2012

Bamboo Doily


Today I finally got around to blocking my first ever lace doily. It's made from a pattern called "Frosted Ferns" by Herbert Niebling, and I made it using laceweight bamboo yarn I got as a gift from Rromera

Idag startet jeg endelig på å strekke ut min aller første kunstrikket duk. Den er laget etter et mønster som heter "Frosted Ferns" laget av Herbert Niebling. Selve duken er strikket med et tynt bambus garn som jeg fikk av Rromera


lørdag 17. mars 2012

Queen OWL mittens

Today I finally finished the second of my Queen OWL mittens, and I love how they ended up!
Idag ble jeg endelig ferdig med den andre ugle dronning votten. Og jeg elsker det ferdige votte paret.Reducio 18

Today I got my Reducio package from the amazing Xen. Here's a picture of all the handmade goodies together:
Idag fikk jeg reducio pakken fra den fantastiske Xen. Her er et bilde av alle de flotte håndlagede tingene sammen:


First item in the package was this awesome Harry Potter envelope, and in it there was a letter explaining where she got her inspiration for the different things.
Først i pakken var det en kjempefin Harry Potter konvolutt med et brev der hun forklarer hvor hun har fått inspirasjonen til alle tingene.
Next item was a chair with a secret compartment that Luna Lovegood had told her about when she met her in Diagon Alley.
Neste tingen var en stol med et hemmelig rom som Luna Lovegood hadde fortalt henne om når hun traff henne i Diagon Alley.

And in that hidden compartment I found one of Luna's socks that she had made in the image of the Ravenclaw common room ceiling.
I det hemmelige rommet fant jeg en av Luna sine sokker som hun hadde laget for å likne taket i Ravenclaw rommets tak.
And also a dustbunny that had taken up recidens since it was quite a long time since that compartment had been in use.
Og også en hybelkanin som hadde flyttet inn i det hemmelige rommet, siden det var så lenge siden det hadde vært i bruk.
She also sent 3 small cushions that she found.
Hun sendte også tre små puter som hun fant.
And also a Skops owl that was very eager to deliver the package to me, and that was mine to keep.
Og en Skops ugle som var veldig ivrig etter å fly med pakken, som jeg bar kunne beholde.
And while she was busy gathering all of these goodies for me, the elves got together some other goodies for me as well
Og mens hun var opptatt med å finne fram alle disse tingene til meg, samlet feene sammen noen andre godbiter til meg også.

tirsdag 6. mars 2012

Surprise


Surprice/Overraskelse: 

Today I got a huge surpice delivered on my door. A lovely bouquet of roses from my boss at Skånevik Fjordhotel :-D

I dag fikk jeg en kjempestor overraskelse levert på døren. En flott bukett med roser fra sjefen min på Skånevik Fjordhotel :-D


Ginkgo Shawlette/Ginkgo sjal:Today my Ginkgo shoulderette shawl was finally finished blocking. This is part of my latest OWL project in the Harry Potter group on Ravelry. This time around I'm doing a divination OWL, and I'm making this shawl, a doily, a tea cozy and a pair of fingerless gloves to help me with my Tarot divination. It's made from a free pattern that you can find here

I dag ble også det siste sjalet mitt ferdig med blokkingen. Dette er en del av mitt siste OWL prosjekt i Harry Potter gruppen på Ravelry. Denne gangen holder jeg på med en spådom OWL, og jeg lager dette sjalet, en kunstrikket duk, tekanne skjuler og et par med pulsvarmere for  hjelpe meg med Tarot lesing. Sjalet er laget etter en gratis oppskrift som du kan finne her, obs mønsteret er på engelsk.


mandag 5. mars 2012

Secret swap

On Ravelry I'm part of this great little secret swap group called "Reducio Sock", which is inspired by Harry Potter. Where we make small items and send to a secret partner, and atleast one of the things has to be a minisock. This time around the theme was: Hogwarts Common Rooms. And my secret partner was someone in the House of Gryffindor, so I made her a minisock with a Gryffindor crest. I also made a tiny cat to represent a transfigured Professor McGonagal :-D And since she loves faeries I also made a little fairy doll for her.


På Ravelry er jeg medlem av en kjekk liten byttegruppe kalt "Reducio Swap", some er inspirert av Harry Potter. Der lager vi små ting og sender til en hemmelig partner, og minst en av tingene må være en minisokk. Denne runden var temaet : Fellesrommene på Hogwarts. Min hemmelige partner var en fra Gryffindor, så jeg laget en minisokk med Gryffindor løven på. Jeg laget også en liten katt, som er Proffessor McGonagal når hun er i katteform. Og siden partneren min elsker feer/alver, laget jeg en liten fe/alve dukke til henne.


Gryffindor sock/sokk

The sock itself is made from my own head, but the lion is from a free pattern from kaae, that you can find on Ravelry.

Selve sokken er laget etter mitt eget hode, men selve løven er fra et gratis mønster laget av kaae, som du kan finne på Ravelry.


Transfigured Professor McGonagal

This one is made from a buy pattern that you can find here. The pattern called for DK yarn, but I made mine using fingering weight yarn and 2 mm needles.

Denne laget jeg etter et kjøpe mønster som du kan finne her. Mønsteret var egentlig for sportsgarn, men jeg brukte tynt sokkegarn og 2 mm pinner.

Close-up of dress/Nærbilde a kjolen

Wings made with metal wire and 6/0 beads/Vinger laget med smykke metaltråd of 6/0 glass perler

The doll was made from a pattern by Beth Ann Webber, and I made the bottom lace on the dress from the book Around the Corner: Crochet Borders and used Beth Ann's tutorial on how to make it into a dress.

Selve dukken er laget etter mønster jeg fant hos Beth Ann Webber, og jeg laget selve mønsteret på kjolen fra boken Around the Corner: Crochet Borders, og brukte Beth Ann sin tutorial på å lage den om til kjole.