fredag 6. april 2012

Transfiguration OWL

Next term in the Harry Potter Knitting/Crochet House Cup on Ravelry is starting on the first of May. And I've already started planning my next OWL projects, this will be my 6th OWL (actually my 7th attempt, I tried to do two OWL projects at the same time last spring, and that did not go to well). And this time around I'm going to attempt an Transfiguration OWL using the Vanishing Option.

Neste semester i Harry Potter Knitting/Crochet House Cup på Ravelry begynner første Mai. Og jeg holder allerede på å planlegge mitt neste OWL prosjekt, dette kommer til å bli min 6 OWL (det er faktisk mitt 7 forsøk, jeg prøvde å gjøre 2 OWL samtidig sist år, og det gikk ikke så bra). Denne gangen så skal jeg prøve meg på en Transfiguration OWL ved å få garn/fiber til å "forsvinne" og bli noe nytt.

For this OWL I'm going to make 2 things knitting about 1600 yards. The Transfiguration OWL requires atleast 1800 yards, so for the rest I'm going spin some yarn.

For denne OWL å skal jeg strikke 2 ting som tilsammen blir ca 1600 yards med garn. Men for Transfiguration OWL trenger jeg minst 1800 yards, derfor skal jeg spinne garn for resten.

  1. Dayflower Camisole
  2. Catkin
  3. Candy floss handspun yarn/håndspunnet garn


1. The Dayflower Camisole will be knitted using Drops Cotton light in the color light lilac. With the exception of the small band with eyelets that the cord is drawn through, that part I want to use off white, and have the cord in the light lilac


1. The Dayflower Camisole tenkte jeg at jeg skulle strikke med Drops Cotton light i fargen lys syrin. Med unntak av det lille båndet med hull til bånd, den tenkte jeg at skulle bli natur med lys syrin bånd.


2. The Catkin shawl will be knitted with Eidos from the Verdant Gryphon. I will use the White goddess color as the main color, and Ragnarok for the contrast color. I'm also using this shawl for the Fantasia group on Ravelry, as part of the Leviathan workshop. Reading the Leviathan, and knitting this steampunk inspired shawl is going to be so much fun!

2. The Catkin sjalet vil jeg strikke med Eidos fra the Verdant Gryphon. Jeg skal bruke The White Goddess som hovedfarge, og Ragnarok som kontrastfarge. Jeg skal også bruke dette sjalet til Fantasia gruppen på Ravelry, som en del av Leviathan workshop. Å lese the Leviathan, mens jeg strikker dette steampunk inspirerte sjalet kommer til å bli veldig gøy!

3. My Candy Floss handspun yarn will be spun on a top whorl spindle using 'Candy Floss' fiber that I bought from HilltopCloud. And I'm going to try a completly new to me technique with this one; Navaho plying. I have 100 grams of this fiber, which consists of 40% BFL, 40% Merino and 20% Tussah silk.

3. Candy Floss håndspunnet garnet vil bli spunnet med en håndteine og  'Candy Floss' fiberet jeg kjøpte fra HilltopCloud. Jeg har i tillegg tenkt å prøve en ny teknikk med dette garnet; Navaho plying. Jeg har 100 gram av dette fiberet som består av 40% BFL (Blue Faced Leicester), 40% Merino og 20% Tussah silke.

A picture of the Candy floss fiber (Picture is borrowed from the HilltopCloud etsy shop)/Bildet av Candy floss ullet (Bilde er lånt fra HilltopCloud sin etsy butikk)