onsdag 29. februar 2012

First Handspun Yarn

Yesterday I finish my second single yarn, and this time around it went much quicker and looks more even than the first single :-D

I går ble jeg ferdig med mitt andre nøste, og denne gangen gikk det mye fortere og det ser jevnere ut enn først nøste.

After I got home from work yesterday I started plying the two singles together. Then I skein it, soaked it in soapy water, before rinsing it and twacking it to get the kinks out. Then I just let it dry.

Etter at jeg kom hjem fra jobb igår begynte jeg å tvinne de to nøstene sammen. Deretter vindte jeg det til en hespe, bløtla det i litt såpevann, for så å skylle det. Deretter lot jeg det henge til tørk.All in all I ended up with about 110 yards of DK/Worsted weight 2 ply yarn.

Alt i alt endte jeg opp med ca 100 meter med garn som veier 50 gram.

tirsdag 28. februar 2012

I've finished my very first colorwork mitten :-D. It's made from a free pattern that you can find here on Ravelry

Ferdig med min aller første vott med farge mønster. Den er laget etter et gratis mønster som du kan finne her på Ravelry.


søndag 19. februar 2012

Day 1 with the drop spindle

Today was the first day I tried my new Top whorl spindle, with the North Ronaldsay roving that came with the learn to spin kit, which I bought from Hilltop Cloud

Idag prøvde jeg for første gang å spinne med min nye håndspinner med trinse oppe, sammen med North Ronaldsay ullen som kom med lær å spinne samleboksen, som jeg kjøpte hos Hilltop CloudIt's kinda uneven, someplaces thick other thin. But for my first try I'm very happy with it. I will have to keep at it, trying just to do like 15 minutes a day. I will make a new post when I've finished my first single.

Det er litt ujevnt, litt tykt noen steder og tynn andre steder. Men med tanke på at det er mitt første forsøk så er jeg kjempe fornøyd. Jeg kommer til å fortsette å arbeide med det, ca 15 minutter hver dag. Og så vil jeg legge inn et nytt innlegg når jeg er ferdig med den første tråden.